Поради ажурирање на членството на Здружението на Тренери, најдоцна до 10 Јуни 2019 година до канцеларијата на КФСМ тренерите да достават (во оригинал или скенирана), пополнета и потпишана пристапница.

Со пристапницата задолжително да се достави и една фотографија.

Пристапницата и фотографијата можете да ги пратите на емаил: sonja.spasovska@basketball.org.mk

Пристапницата може да се симне на линкот ТУКА