Со желба за децентрализација на квалитетот, Македонската кошаркарска федерација направи „Принцип на регионална поделеност“ како почетна база во развојот на кошаркарите, тренерите и судиите.